Op het Zuid-West College dagen wij iedere leerling met gerichte aandacht uit om op zijn of haar niveau het beste uit zichzelf te halen, als leerling én als persoon.

De brugklasleerlingen op het Zuid-West College worden geplaatst op basis van het advies van de basisschool (BSA). Dit advies is bindend.

Op het Zuid-West College is voor schooljaar 2024/2025 plaats voor ongeveer 150 leerlingen in leerjaar 1. De capaciteit en het aantal klassen per brugklastype zijn als volgt:

Bij de ISK hebben we vanaf 1 augustus 2024 30 plekken beschikbaar. Meer informatie over onze ISK-afdeling is hier terug te vinden.

Het aantal klassen in bovenstaand overzicht is een indicatie en een ideale verdeling. De definitieve basisschooladviezen en het daadwerkelijke aantal aanmeldingen per niveau bepalen uiteindelijk het definitieve aantal klassen per brugklastype.

Bij leerlingen die leerwegondersteunend onderwijs (LWOO) nodig hebben, is didactisch, intelligentie- en/of sociaal-emotioneel onderzoek vereist. Deze onderzoeken dienen reeds op het PO te zijn afgenomen.

Wanneer er een grote discrepantie is tussen het basisschooladvies en de testgegevens van de leerling, wordt er door de aannamecommissie contact opgenomen met de toeleverende basisschool.

De aannamecommissie van het Zuid-West College kan een aangemelde leerling afwijzen, wanneer de school niet de gevraagde ondersteuning kan aanbieden. De ondersteuning die het Zuid-West College kan bieden is na te lezen in het schoolondersteuningsprofiel.

Voor meer informatie over aanmelden klik hier.