Wij dagen iedere leerling, met gerichte aandacht, uit om op zijn of haar niveau het beste uit zichzelf te halen. Het ZWC biedt daarom het volgende:

ZW-uren

Onze leerlingen kunnen gebruik maken van de ZW-uren, ‘Zuid-West-uren’ of ‘Zelfstandig Werken-uren’. Gemiddeld 3 lesuren in de week, mogen de leerlingen, aan de hand van de weekplanner, zelf een keuze maken wat ze dat uur gaan doen. Ze kunnen zich inschrijven voor bijles Nederlands, Engels en wiskunde.

Daarnaast kan er ook gekozen worden voor studievaardigheden (leren leren, digitale vaardigheden met het eigen Chromebook, huiswerkbegeleiding, plannen, organiseren), zelfstandig werken in stilte of samenwerken. Vanaf het eerste jaar worden de leerlingen begeleid in het maken van deze keuzes.

Brede BuurtSchool

Wij zijn een Brede BuurtSchool en zetten ons daarmee in om de talenten van onze leerlingen te ontdekken en bevorderen en om kansengelijkheid te bieden. De BBS richt zich op het ZWC op 2 aspecten: OBV-lessen en bijlessen.

In de brugklas krijgen de leerlingen OBV-les. OBV staat voor ondersteuning basisvakken. Tijdens deze les wordt er met de leerlingen gewerkt aan studievaardigheden, burgerschap, digitale skills en de basis voor Nederlands, Engels en rekenen.

Na schooltijd is er de mogelijkheid om nog meer bijles te volgen, indien nodig. Vanuit de Brede BuurtSchool wordt er ondersteuning gegeven voor Nederlands, Engels en wiskunde/rekenen.

Rots en watertraining

Alle leerlingen in klas 1 volgen Rots & Watertraining. Rots en Water is psychofysieke training, die zich richt op de ontwikkeling van sociale competenties, het voorkomen en aanpakken van pesten, weerbaarheid en het tegengaan van seksueel geweld.

Mentoraat

Alles is nieuw als je naar een andere school gaat. Natuurlijk hoef je bij het Zuid-West College niet alles zelf uit te zoeken. Elke groep heeft een mentor bij wie je terecht kunt met je vragen. Een mentor is een leraar, die je wel een beetje kunt vergelijken met de meester of juf uit groep 8. Hij of zij leert je hoe het eraan toe gaat op het Zuid-West College. Jullie praten samen over hoe het met je gaat. Van je mentor heb je veel uren les, meestal 1 of meer vakken, een leesuur en een mentoruur. Ook is de mentor degene die het contact met thuis onderhoudt. Bij rapporten is de mentor degene die met je ouders praat over de cijfers die je gehaald hebt.

Heb je naast de basisondersteuning, ook extra ondersteuning nodig, dan roept de mentor de hulp in van de coördinator Passend Onderwijs.

LWOO

Een leerling kan vanuit de basisschool een advies krijgen met ‘lwoo’, leerwegondersteunend onderwijs. De leerlingen met leerachterstanden tussen de 25% en 50% op begrijpend lezen en/of rekenen hebben recht op leerwegondersteuning.

Wanneer een leerling een lwoo-advies heeft, betekent dit dat de school extra geld krijgt om de leerling te kunnen ondersteunen en om zo achterstanden weg te kunnen werken.

Op het Zuid-West College zetten we deze gelden in voor de volgende ondersteuning:

 • KompasKlas
 • Extra mentorbegeleiding
 • ZW-uren
 • Extra uren Nederlands, Engels, wiskunde en rekenen op de lessentabel
 • Persoonlijk ontwikkelrapport

Daarnaast wordt er maatwerk geboden. Wanneer bovenstaande ondersteuning niet toereikend is, kijken we samen met de leerling, ouder(s)/verzorger(s), mentor en de coördinator Passend Onderwijs naar een passende oplossing. Hierbij valt te denken aan een coach of training.

Verzuimbeleid

Onze kernwaarden zijn warm, loyaal, gedreven, duidelijk en plezier. Dit betekent dat we het op school graag gezellig hebben met elkaar en gaan voor de beste resultaten. Om dat alles in goede banen te leiden, hebben we echter wel een paar regels nodig…

Daarvoor hebben we allereerst onze schoolregels:

 • We luisteren naar elkaar en respecteren en helpen elkaar.
 • We gaan op een positieve manier met elkaar om.
 • We zorgen samen voor een veilige en schone school.
 • We zijn op tijd in de les.
 • We gebruiken onze mobiele telefoons alleen met toestemming.
 • We zijn zuinig op spullen.
 • We zorgen dat ons werk op tijd in orde is.
 • We hebben onze jas uit in de les en pet af in de school.
 • We zijn zowel binnen als buiten ambassadeurs van onze school.
 • We komen afspraken na.

Met als aanvullingen:

 • Draag geen badslippers in de school, want dit zorgt voor onveilige situaties. (En draag ze al helemaal niet met sokken erin, want dan komt de modepolitie!)
 • Draag bij de kooklessen en de LO-lessen je hoofddoek (indien je deze draagt) strak naar achteren in verband met de veiligheid. Er mogen geen ‘losse flappen’ zijn, want deze kunnen vast komen te zitten. Je kunt een sporthoofddoek dragen of bijvoorbeeld een (hoge) coltrui om je hals te bedekken. De losse onderdelen van je hoofddoek in je trui stoppen mag niet, omdat dit makkelijk los kan raken.
 • Zorg dat je gepaste kleding draagt. We zijn een school en leiden je op voor de toekomst. Één van de dingen die we je leren is ‘professioneel gedrag’ en daarbij hoort ook een gepaste kledingstijl.

Waar gehakt wordt, vallen spaanders… Dus er gaat ook weleens iets mis. Dat geeft niet, want je bent op school om te leren. Als het mis gaat, dan kom je terecht in de Opvangplek, ook bekend als lokaal 007.

School Ondersteunings Profiel (SOP)

In ons SchoolOndersteuningsProfiel (SOP) staat omschreven wat het Zuid-West College biedt aan basisondersteuning en extra ondersteuning. Ook staat er een uitgebreide omschrijving van welke leerwegondersteunende activiteiten wij aanbieden met de gelden van lwoo.

Daarnaast staat omschreven welke ondersteuning wij kunnen bieden aan leerlingen met bijvoorbeeld dyslexie of dyscalculie.

Ons SOP is via deze link te lezen.

Antipestbeleid

Wordt er op het Zuid-West College gepest?
Een veelgestelde vraag.
Graag zouden we willen antwoorden dat er niet gepest wordt, maar op iedere school komt pesten voor. Het belangrijkste is dan dat het goed wordt opgelost en daar zijn we op het Zuid-West College goed in.

Om pesten te voorkomen zetten we meerdere zaken in:

 • We hebben een anti-pestcoördinator (APC). De APC geeft voorlichting aan leerlingen én medewerkers. Ook organiseert zij jaarlijks de week tegen pesten op het ZWC, een week waarin alle leerlingen verschillende activiteiten ondernemen, zoals bezoek van een voorstelling over pesten op social media, het doen van een antipest-spel en het kijken van een film over de gevolgen van pesten.
 • Onze leerlingen krijgen anti-pestlessen van de mentor, de APC en de wijkagent.
  In de brugklas krijgen al onze leerlingen Rots & Watertraining.
 • Leerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s) krijgen aan het begin van het schooljaar een verkorte versie van het anti-pestprotocol en het contract “veilig in de school”. Hierin staan onder andere onze schoolregels. Het protocol en het contract moeten door de leerling ondertekend worden.

Pesten kan mondeling, per chat of per mail gemeld worden bij de mentor, de APC of de vertrouwenspersoon. Ons anti-pestprotocol kunt u hier nalezen. Hierin staat vermeld wat we als school doen, zowel preventief als op het moment zelf. Pesten kan leiden tot verwijdering van school.

Ouder- en jeugdsteunpunt

Voor al je vragen over passend onderwijs.

Heb je als ouder vragen over passend onderwijs? Wil je advies of praten met iemand die met je meedenkt? Dan kun je uiteraard terecht bij de school van je kind. Maar soms kom je er niet uit. Of wil je aan iemand anders je vragen stellen.

Dan kun je terecht bij het ouder- en jeugdsteunpunt voor de gemeenten Den Haag, Rijswijk en Leidschendam-Voorburg. Voor alle ouders van kinderen op de middelbare school (of op het mbo). En voor jongeren die zelf vragen hebben.

Meer informatie of contact

Je kunt het steunpunt op werkdagen bellen tussen 09.00 uur en 16.00 uur, telefoonnummer: 070 – 31 56 356 of per e-mail [email protected]

Wat doet het steunpunt?
Op bovenstaande website vind je het antwoord op heel veel vragen rondom passend onderwijs. Het steunpunt biedt je de juiste informatie. Ook weten ze hoe alles is geregeld in de regio en wat je rechten en plichten zijn.

Daarnaast kunnen ouders en jongeren bellen of e-mailen met vragen. Het steunpunt helpt bij praktische zaken. Je kunt met ze sparren. Je vragen en twijfels bespreken – zónder dat dit invloed heeft op bijvoorbeeld beslissingen van school.

Vanuit elk samenwerkingsverband
Ieder samenwerkingsverband in Nederland heeft sinds schooljaar 2022-2023 een ouder- en jeugdsteunpunt. Zo ook het SWVZHW (voor de middelbare school) in Haaglanden. Vraag ze gerust om hulp of advies.

Meer informatie vind je hier.

Of kijk op de algemene website van SWVZHW via deze link.

Ook voor de basisschool
Ouders met kinderen op de basisschool kunnen ook terecht bij bovenstaand telefoonnummer en e-mailadres. Voor meer informatie over passend onderwijs in het primair onderwijs kijk je op de website: Ouder- en jeugdsteunpunt | SPPOH