Wij dagen iedere leerling, met gerichte aandacht, uit om op zijn of haar niveau het beste uit zichzelf te halen, als leerling én als persoon. Het ZWC biedt daarom het volgende:

Kompasklas

Leerlingen met een basis lwoo-advies (BL LWOO) kunnen bij ons terecht in de KompasKlas.

De KompasKlas is een klas met maximaal 16 leerlingen en wordt begeleid door een groepsdocent. Dit is ook de mentor. De mentor geeft meerdere vakken en kan hierdoor goed zicht houden op de voortgang van de leerling en zorgt zo voor een veilige leer- en leefomgeving.

De leerlingen in de KompasKlas hebben een eigen lokaal en gaan alleen het gebouw in voor kunst, LO en de beroeps- en keuzemodulen.

De KompasKlassen bevinden zich in de KompasZone: een gezellig Leerplein, te midden van de lokalen, waar ruimte is voor zelfstandig en samen werken aan vakoverstijgende opdrachten of aan de taken uit de weekplanner.

De KompasKlas is voor leerjaar 1 en 2. Als een leerling in klas 3 zit, dan moet de leerling op het juiste niveau zitten.

Wat bieden we in de KompasKlas?

 • Weekplanners
 • Beroeps- en keuzemodules
 • Losse vakken
 • Persoonlijk ontwikkelrapport
 • ZW-uren
 • OBV-lessen
 • Bijles via de Brede BuurtSchool
 • Rots & Watertraining
 • Naschoolse sport en schoolzwemmen

Koersklas

We hebben 3 soorten KoersKlassen:

 • KoersKlas basis (voor BL en BL/KL (LWOO))
 • KoersKlas kader (voor KL en KL/TL (LWOO))
 • KoersKlas mavo (voor TL (LWOO) en TL/mavo/havo)

In alle KoersKlassen is de mogelijkheid om op te stromen naar een hoger niveau. Zo kan in de KoersKlas basis opgestroomd worden naar kader, in de KoersKlas kader kan opgestroomd worden naar mavo (TL) en in de KoersKlas mavo kan opgestroomd worden naar de havo.

In de KoersKlas wordt lesgegeven op 2 niveaus en wordt gebruikt gemaakt van leer- en werkboeken op 2 niveaus, om beter te kunnen differentiëren werken we ook met Chromebooks. Daarnaast wordt er ook getoetst op 2 niveaus. Dat betekent dat er op het rapport twee kolommen met behaalde cijfers staan.

Het opstromen wordt onderbouwd met het persoonlijk ontwikkelrapport. Als blijkt dat een leerling meer aan kan, dan zetten we acties in, om te zorgen dat de leerling ook meer krijgt.

De KoersKlas is voor leerjaar 1 en 2. Als een leerling in klas 3 zit, dan moet de leerling op het juiste niveau zitten.

Wat bieden we in de KoersKlas?

 • Weekplanners
 • Beroeps- en keuzemodules
 • Losse vakken
 • Persoonlijk ontwikkelrapport
 • ZW-uren
 • OBV-lessen
 • Bijles via de Brede BuurtSchool
 • Rots & Watertraining
 • Naschoolse sport en schoolzwemmen

T.O.P.-programma

Talent Orde en Preventie

Droom je van een baan bij de politie? Zie jij jezelf al bij de toegangspoort van een groot evenement staan als beveiliger? Staan camouflagekleuren je goed? Vind jij het leuk om met mensen om te gaan? Is samenwerken jouw ding? En weet iedereen dat ze bij jou moeten zijn als ze hulp nodig hebben?

Dan is het ZWC T.O.P.-programma écht iets voor jou!

Vanaf schooljaar 2022-2023 is het Zuid-West College gestart met het Talent Orde en Preventie-programma, kortweg T.O.P. Een programma dat je kunt volgen náást je lessen in de Kompas- of KoersKlas.

T.O.P. is uniek! Het programma wordt nergens anders in Nederland aangeboden dan op het Zuid-West College! 4 jaar lang, naast je basis-, kader of mavo-studie.

Maar wat is T.O.P. precies?

In het T.O.P.-programma oriënteer je je op een baan als politie-agent, beveiliger, handhaving, marechaussee of een positie in het leger. Vanaf de brugklas kijk je welke vervolgstudie na het vmbo bij je past en bereid je je daarop voor, bij bijvoorbeeld de mbo-opleiding Orde en Veiligheid of de politieacademie. Je haalt het beste uit jezelf door in de praktijk te ervaren hoe deze beroepen zijn.

Deze lessen zijn dus niet alleen op school, maar hiervoor worden ook bezoeken gebracht aan de Brandweer Haaglanden en Politie Eenheid Den Haag.

In de lessen maak je kennis met zoveel mogelijk onderdelen uit het werkveld. Je leert hoe je een portofoon moet gebruiken en hoe je iemand in de boeien slaat. Je leert jezelf camoufleren en hoe je iemand kan vervoeren die gewond is. Je gaat op bezoek bij de brandweer en leert hoe je een brand blust. Je leert omgaan met emoties van anderen en hoe je een gebouw moet ontruimen. Je loopt stage op het ZWC in de pauzes en tijdens open dagen. Je leert hoe je het verkeer regelt en zorgt voor de veiligheid in de wijk. En dat is nog maar een klein voorbeeld van alles wat je gaat doen/leren.

In de bovenbouw bieden we onderstaande profielen.
(De profielen worden nu aangeboden bij onze basis- en kaderopleiding. Vanaf schooljaar 2024-2025 ook op onze mavo-opleiding.)

In de bovenbouw bieden we het volgende:

 • Weekplanners
 • Persoonlijk ontwikkelrapport
 • ZW-uren
 • Bijles via de Brede BuurtSchool

Zorg en welzijn

Zorg en welzijn is een beroepsgericht vmbo-profiel, waarbij leerlingen in klas 3 en 4 gedurende twee jaar worden voorbereid op het werken in verschillende werkvelden, zoals de horeca, de facilitaire dienstverlening, in de zorg of in de verpleging, in de uiterlijke verzorging, de kinderopvang of in de sportwereld.

De volgende avo-vakken staan op het lesrooster: Nederlands, Engels, rekenen, biologie, culturele en kunstzinnige vorming, lichamelijke opvoeding en maatschappijleer. Wiskunde en maatschappijkunde zijn keuzevakken.

Zowel in de 3e als de 4e klas volgen de leerlingen 7 uur in de week een beroepsgericht vak op het Leerplein. Daarnaast kunnen leerlingen kiezen uit beroepsgerichte keuzevakken, die ook op het leerplein worden aangeboden. Bij een aantal praktijkoefeningen hebben we afspraken voor de hygiëne en veiligheid, zoals het dragen van dichte schoenen, lange haren vast en hoofddoek naar achter geknoopt.

Economie en ondernemen

Economie en ondernemen is een beroepsgericht vmbo-profiel, waarbij leerlingen in klas 3 en 4 gedurende twee jaar worden voorbereid op het werken in verschillende werkvelden, zoals een baan in het bedrijfsleven, in het bankwezen, verkoper, inkoper, etaleur of magazijnmedewerker.

Tijdens de opleiding worden allerlei vaardigheden geoefend op het Leerplein met in speciaal daartoe ingerichte werkplekken, zoals: een magazijn, een winkel, een receptie en een etalage.

Leerlingen die kiezen voor het profiel Economie en ondernemen, krijgen de volgende avo-vakken: Nederlands, Engels, wiskunde, rekenen, economie, culturele en kunstzinnige vorming, lichamelijke opvoeding en maatschappijleer.

Zowel in de 3e als de 4e klas volgen de leerlingen 7 uur in de week een beroepsgericht vak op het Leerplein. Daarnaast kunnen leerlingen kiezen uit beroepsgerichte keuzevakken, die ook op het leerplein worden aangeboden.

Dienstverlening en producten: ICT

Dienstverlening en producten is een breed oriënterend profiel met twee uitstroomrichtingen: Sport, dienstverlening & veiligheid en de uitstroomrichting ICT.

ICT is een beroepsgericht vmbo-profiel waarbij leerlingen in klas 3 en 4 gedurende twee jaar worden voorbereid op het werken in verschillende werkvelden zoals helpdesk medewerker, programmeur, game-designer, mediaontwikkelaar, digitaal rechercheur en netwerkbeheerder.

Leerlingen die kiezen voor het profiel Dienstverlening & Producten, krijgen de volgende avo-vakken: Nederlands, Engels, rekenen, economie, culturele en kunstzinnige vorming, lichamelijke opvoeding en maatschappijleer. Daarnaast kunnen leerlingen kiezen voor wiskunde of biologie.

Zowel in de 3e als de 4e klas volgen de leerlingen 7 uur in de week een beroepsgericht vak op het Leerplein. Daarnaast kunnen leerlingen kiezen uit beroepsgerichte keuzevakken, die ook op het leerplein worden aangeboden.

Dienstverlening en producten: sport en veiligheid

Dienstverlening en producten is een breed oriënterend profiel met twee uitstroomrichtingen: Sport & veiligheid en de uitstroomrichting ICT.

Sport en veiligheid is een beroepsgericht vmbo-profiel waarbij leerlingen in klas 3 en 4 gedurende twee jaar worden voorbereid op het werken in verschillende werkvelden zoals sportinstructeur, activiteitenbegeleider/ster, politie, brandweer, leger, luchtmacht en beveiliging.

Leerlingen die kiezen voor het profiel Dienstverlening & Producten, krijgen de volgende avo-vakken: Nederlands, Engels, rekenen, economie, culturele en kunstzinnige vorming, lichamelijke opvoeding en maatschappijleer. Daarnaast kunnen leerlingen kiezen voor wiskunde of biologie.

Zowel in de 3e als de 4e klas volgen de leerlingen 7 uur in de week een beroepsgericht vak op het Leerplein. Daarnaast kunnen leerlingen kiezen uit beroepsgerichte keuzevakken, die ook op het leerplein worden aangeboden.

Mavo+

In de KoersKlas mavo is in leerjaar 1 en 2 de mogelijkheid om op te stromen naar de havo. Als een leerling in klas 3 zit, gaan we ervan uit dat de leerling op het juiste niveau zit. Opstromen naar de havo is echter wel mogelijk na het behalen van een mavo-diploma.

Wij sluiten daarom de mavo af met 7 vakken in plaats van de reguliere 6 vakken.

In de bovenbouw van de mavo is er ook de mogelijkheid om een profielvak te kiezen (vanaf 2024-2025). De keuze is uit:

 • Zorg en welzijn
 • Economie en ondernemen
 • Dienstverlening en producten, met de uitstroomrichtingen ICT en Sport en veiligheid

Om kennis te maken met de profielen op het ZWC, volgen de leerlingen uit de KoersKlas mavo in leerjaar 1 en 2 beroeps- en keuzemodules.

Activiteiten

Stages

In ieder leerjaar lopen onze leerlingen stage. Wij vinden dit belangrijk, omdat we de leerlingen geleidelijk aan willen begeleiden naar een vervolgopleiding/beroep. In leerjaar 1 en 2 worden zogenoemde snuffelstages gedaan in samenwerking met JINC.

Onze leerlingen bezoeken verschillende bedrijven in en rondom Den Haag, om zo te kijken wat ze leuk vinden en welke vervolgopleiding bij ze past. De bevindingen worden verwerkt in het LOB-dossier.

In leerjaar 3 wordt twee keer per jaar twee weken stagegelopen. In leerjaar 4 wordt één keer per jaar twee weken stagegelopen. Momenteel zijn de stages coronaproof. Deze stages sluiten aan bij het gekozen profiel. Voordat de stage begint, wordt een stageovereenkomst opgesteld. Hierin staan alle afspraken tussen school, de stagiair en het stagebedrijf. De leerlingen in leerjaar 3 en 4 verwerken hun bevindingen in het LOB-dossier, daarnaast moeten ze een stageverslag inleveren. Dit cijfer is medebepalend voor het behalen van een diploma.

Projecten

Door samen te werken met bedrijven en instanties, projecten te doen in de wijk en door maatschappelijke thema’s te verweven in ons onderwijs, zoals verantwoordelijk burgerschap en de zorg voor ons milieu, laten we onze leerlingen kennis maken met de samenleving.

Sport

Gedurende het schooljaar organiseert de sectie Lichamelijke Opvoeding, een aantal sportdagen, waarin de leerlingen zich in toernooivorm kunnen meten met medeleerlingen. Zo is er een basketbaltoernooi in onze sporthal en een voetbaltoernooi op het veld of in de zaal en een atletiektoernooi op een echte atletiekbaan.

Ook op onze campus is er gelegenheid tot sporten. En onze school neemt regelmatig deel aan regionale schoolvoetbaltoernooien. Na schooltijd kunnen onze leerlingen gebruik maken van het aanbod van de naschoolse sport. Iedere periode worden verschillende sporten aangeboden in en rond de school. De naschoolse sport is gratis.

Vanaf schooljaar 2021-2022 is het mogelijk om zwemdiploma’s te behalen op het ZWC. In leerjaar 1 volgen alle leerlingen de verplichte zwemlessen. Dat betekent zwemonderwijs voor zowel leerlingen met als zonder diploma. Dit is belangrijk om zwemveilig te blijven. We willen dat meer kinderen voldoen aan de Nationale Norm Zwemveiligheid en dat kinderen ook nadat ze hun zwemdiploma’s hebben gehaald regelmatig blijven zwemmen.

Kunst en cultuur

We vinden het belangrijk dat onze leerlingen kennismaken met kunst, cultuur en muziek. Het stimuleren van deze creatieve kant verbreedt hun horizon en draagt bij aan een positieve sfeer. Creatieve vaardigheden helpen ook mee bij hun oplossingsgericht en resultaatgericht handelen.

In het cultuurprogramma nemen we excursies op naar theaters, concerten en musea, zoals het Cultuurmenu. Door de leerlingen op deze manier kennis te laten maken met kunst en cultuur, stimuleren we hun aandacht voor creativiteit. Iedere activiteit heeft steeds een leerdoel en een link met leervakken, waardoor het voor hen echt gaat ‘leven’.

Reizen

In de brugklas gaan we op brugklaskamp. Dit is een ontzettend leuke week, waarin we veel aandacht besteden aan de groepsdynamiek. Over het kamp wordt zelfs door de leerlingen in klas 4 nog vaak gesproken. In de vierde klas hebben we de buitenlandse Stedentrip; een afsluiter van de schoolcarrière op onze school. Een mooie reis, waarin onze leerlingen een kijkje in een ander land en andere cultuur nemen. Ook deze reis blijft de leerlingen een leven lang bij.

In leerjaar 2 en 3 willen we ook zulke memorabele momenten creëren. Het draagt bij aan een positieve sfeer en de leerlingen leren veel, zonder daarvoor in de schoolbanken te hoeven zitten. In leerjaar 2 organiseren we bijvoorbeeld een survivalweek en in leerjaar 3 een stedentrip in Nederland. (De reizen in leerjaar 2 & 3 zijn onder voorbehoud.)

Schoolfeesten

Ieder jaar houden we minimaal één schoolfeest: het kerstgala. Een groots feest in galakleding, met lekkere muziek en hapjes en drankjes (geen alcohol). We houden een verkiezing voor de ‘king’ en ‘queen’ van het gala en daarmee kun je eeuwige roem winnen!

Als het schooljaar het toe laat, organiseren we naast het kerstgala ook een Valentijnsdisco, Tropical schoolfeest of Spetterend eindfeest met BBQ en DJ buiten.
De feesten op het ZWC wil je niet missen!

Talentontwikkeling

Naast de schoolfeesten organiseren we ook andere activiteiten, zoals een masterclass koken (ZWC Masterchef), een talentenjacht en het ZWC-voetbalteam. Ook kan een fotowedstrijd, ontwerpwedstrijd, voorleeswedstrijd, tafeltennistoernooi of tekenwedstrijd op het programma staan. Met deze manier van talentontwikkeling laten we onze leerlingen ontdekken dat ze vaak veel meer in hun mars hebben dan ze zelf denken.

Er is een cyclus waarin iedere activiteit pas na een aantal schooljaren weer voorkomt. Wie vier jaar op onze school zit, maakt daardoor alle activiteiten één keer mee.

Leerlingenraad

Het Zuid-West College heeft een actieve leerlingenraad, bestaande uit leerlingen van verschillende leerjaren.

De leerlingenraad houdt zich bezig met:

 • het organiseren van schoolfeesten en andere activiteiten
 • meepraten met de medezeggenschapsraad
 • het bespreken van schoolzaken
 • het waarborgen en verbeteren van een veilige sfeer op school

Zicht op ontwikkeling

Al onze leerlingen hebben een persoonlijk ontwikkelrapport (‘het POR’). In dit rapport staan de behaalde cijfers en wordt, met behulp van RTTI, OMZA en Diatoetsen, gekeken waar de sterke en ontwikkelpunten en de ondersteuningsbehoeften van onze leerlingen liggen. Zowel de vakdocenten áls de leerling vullen acties in om zo te zorgen dat de juiste begeleiding geboden kan worden en een prachtig vmbo-diploma gehaald kan worden.