Op onze ISK-afdeling (of Eerste Opvang Anderstaligen) zijn leerlingen welkom die korter dan twee jaar in Nederland zijn en de Nederlandse taal nog niet beheersen. Binnen één of twee jaar leren ze de taal en gaan ze verder in het vervolgonderwijs: vwo/havo, mavo, vmbo-kader, vmbo-basis of MBO . We kunnen leerlingen plaatsen tussen de 12 en 16 jaar.

De leerlingen leren vooral Nederlands, en na 6 weken wordt een rekentoets en een non verbale intelligentietoets afgenomen, om te bepalen of een leerling voldoet aan het niveau dat er wordt geboden.

In het lesprogramma ligt de nadruk op het leren van de Nederlandse taal. Daarnaast krijgen de leerlingen wiskunde/rekenen, Engels, burgerschap/ wereldoriëntatie, kunst en lichamelijke oefening. Bij al deze vakken staat het leren van de Nederlandse taal centraal.

We hebben drie keer per jaar een gesprek met de ouder(s)/verzorger(s) om de voortgang van de leerlingen te bespreken. We kijken dan vooral naar het niveau van Nederlands en rekenen/wiskunde.

Aanmelden voor de ISK kan door het onderstaande formulier in te vullen:

(U wordt hiervoor doorverwezen naar de website van het Johan de Witt, waar de intake plaats zal vinden.)

We weten dat leerlingen op hun eigen manier wennen aan Nederland en het Nederlandse onderwijssysteem. Binnen de ISK geven we daar de ruimte voor die nodig is. Alle klassen hebben een eigen mentor die dit begeleidt. De ISK heeft ook een eigen zorgcoördinator.

We stimuleren de ISK-leerlingen om te integreren met de leerlingen van het reguliere deel van het Zuid-West College. Daarom werken we zoveel mogelijk samen.

The ISK is a department within Zuid-West College for students from the age of 12 until 16, coming from abroad, who need to learn the Dutch language. We offer a 1 or 2 year course, which leads to different levels of education. The students will be immersed in the Dutch language, including in the other subjects we offer: mathematics, English, world orientation, arts and sports.

After 6 weeks we will test the students to make sure they receive education at the right level. After that we will test the students every six weeks as to follow their progress.

We are conscious of the fact that newcomers in the Netherlands need their own space to get used to both the Netherlands as well as the Dutch education system. All classes have their own mentor and the language class has their own social worker. We assist the students in integrating with the students from the regular school classes.

Gemeente Den Haag: nieuw in Nederland en naar school.