Nog geen keuze kunnen maken voor een school? Wijs om dan nog rondleidingen aan te vragen. Bijvoorbeeld bij ons op het ZWC!

We vragen u en jou om een afspraak te maken voor een rondleiding, zodat wij kunnen zorgen dat er een meester of juf beschikbaar is om alles over het ZWC te vertellen en te laten zien. Een afspraak maken kan op de volgende manieren: