Persbericht 2 oktober 2020

Haalbaarheidsonderzoek fusie Scholengroep Den Haag Zuid-West en Lucas Onderwijs positief afgerond

Den Haag, 8 maart 2021 – Het haalbaarheidsonderzoek naar de bestuursoverdracht van de scholen van Stichting Scholengroep Den Haag Zuid-West (SGDHZW) naar Lucas Onderwijs is afgerond met een positief resultaat. De beoogde fusie is hiermee een stap dichterbij. In oktober 2020 ondertekenden de besturen een intentieovereenkomst voor de gewenste bestuursoverdracht. Het bestuur van SGDHZW heeft het initiatief genomen tot deze overdracht. Voorzitter Raad van Bestuur SGDHZW a.i. Koos van den IJssel: ‘Als scholengroep met drie scholen zijn we relatief klein en dus kwetsbaar. Onder de vleugels van Lucas Onderwijs kunnen de scholen zich blijven ontwikkelen en goede kwaliteit van onderwijs bieden.’

Lucas Onderwijs

Lucas Onderwijs is een stichting voor openbaar en bijzonder onderwijs bestaande uit 53 scholen voor primair onderwijs en 29 locaties voor voortgezet onderwijs in Den Haag, Rijswijk, Leidschendam-Voorburg, Westland, Delft, Pijnacker-Nootdorp en Zoetermeer.

Scholengroep Den Haag Zuid-West

Scholengroep Den Haag Zuid-West verzorgt voortgezet onderwijs op algemeen bijzondere grondslag op drie scholen in het stadsdeel Escamp (ook Wateringse Veld) in Den Haag Zuidwest.

Ouderraadpleging

Bij een fusie binnen het onderwijs moeten de betreffende schoolbesturen alle ouders in de gelegenheid stellen om hun visie kenbaar te maken. In deze ‘ouderraadpleging’ kunt u, als ouder/verzorger van een leerling van een van de scholen van Scholengroep Den Haag Zuid-West of Lucas Onderwijs, aangeven wat u van de voorgenomen fusie tussen Scholengroep Den Haag Zuid-West en Lucas Onderwijs vindt. De (Gemeenschappelijk) Medezeggenschapsraden wegen de uitkomsten van de ouderraadpleging mee in hun besluit over instemming met de fusie.

U kunt hier tot en met vrijdag 19 maart het formulier Ouderraadpleging invullen.

Heeft u vragen over dit persbericht?

Neem contact op met Petra Verheij, woordvoerder voor de gezamenlijke besturen Lucas Onderwijs en Scholengroep Den Haag Zuid West, op nummer 06 450 20 904.