Schoolleiding

De directeur

Mevrouw A. Sinke
De directeur geeft leiding aan het Zuid-West College en laat zich bijstaan door de leden van het managementteam, waaronder de adjunct-directeur, teamleiders, coördinatoren en managementassistent. De directeur draagt zorg voor het voorbereiden, ontwikkelen en (mede) uitvoeren van het meerjaren (onderwijskundig, financieel, personeels-, facilitair en ondersteunend) beleid van de school, het bijdragen aan de centrale beleidsontwikkeling van de Stichting en het leidinggeven.

De adjunct-directeur

De heer M. Carlier
De adjunct-directeur geeft leiding aan het Zuid-West College en laat zich bijstaan door de leden van het managementteam, waaronder de teamleiders, coördinatoren en managementassistent. De adjunct-directeur draagt zorg voor het voorbereiden, ontwikkelen en (mede) uitvoeren van het meerjaren (onderwijskundig en personeels-) beleid van de school, het bijdragen aan de centrale beleidsontwikkeling van de Stichting en het leidinggeven.

Teamleider leerjaar 1 & 2

Mevrouw Van ‘t Wout
De teamleider is verantwoordelijk voor de onderwijskundige, organisatorische, personeels- en leerlingzaken van het betreffende leerjaar.

Teamleiders ISK

Mevrouw Appels en Mevrouw Bruin
De teamleiders zijn verantwoordelijk voor de onderwijskundige, organisatorische, personeels- en leerlingzaken van onze ISK klassen.

De leerling coördinator onderbouw

Mevrouw S. Raghoebarsing
De coördinator ondersteunt de teamleider onderbouw op het gebied van de organisatorische- en  leerlingenzaken en de coördinator acteert binnen de pedagogische driehoek tussen ouder, leerling en mentor.

De leerling coördinator bovenbouw

Mevrouw P. Korkmaz
De coördinator ondersteunt de adjunct-directeur op het gebied van de organisatorische- en  leerlingenzaken en de coördinator acteert binnen de pedagogische driehoek tussen ouder, leerling en mentor.

De managementassistent

Mevrouw W. Horn
De management assistent ondersteunt de schoolleiding en organiseert diverse activiteiten binnen de school voor zowel leerlingen als het personeel.

Lucas VO

Het ZWC is onderdeel van stichting Lucas Onderwijs.

4OLS

De Vierde Haagse Opleidingsschool (4OLS)

Binnen 4OLS werken zeven Haagse vo-scholen en drie lerarenopleidingen nauw samen om studenten op te leiden tot startbekwame docenten in het voortgezet onderwijs. Binnen 4OLS worden studenten voor een belangrijk deel in de praktijk opgeleid. In februari 2020 is de eerste groep studenten binnen 4OLS gestart met hun opleidingstraject.

Wat is samen opleiden?

 • Opleiden van nieuwe docenten (hbo en wo).
 • Door scholen en lerarenopleidingen samen.
 • In een opleidingsschool (het samenwerkingsverband tussen scholen en lerarenopleidingen).
 • Voor een belangrijk deel in de praktijk (40-50% van het curriculum, via het opleidingsprogramma van de
  opleidingsschool).

4OLS Partners

Binnen 4OLS werken de volgende vo-scholen en lerarenopleidingen samen:

De vo-scholen:

 • Gymnasium Haganum;
 • Zuid-West College;
 • Sint-Maartenscollege;
 • Gymnasium Novum;
 • Maerlant-Lyceum;
 • François Vatel;
 • Vrijzinnig-Christelijk Lyceum.

De lerarenopleidingen:

 • Hogeschool Rotterdam, Instituut voor Lerarenopleidingen (hbo);
 • Universiteit Leiden, ICLON (wo);
 • TU Delft, SEC (wo).

4OLS visie

In de visie van 4OLS staat de mens centraal. We hebben twee belangrijke pijlers in onze visie: persoonlijke verbinding en persoonlijke ontwikkeling.

Persoonlijke verbinding:

 • tussen docent-leerling;
 • binnen de school en het instituut;
 • binnen de opleidingsschool;
 • met de omgeving.

Persoonlijke ontwikkeling:

 • Bildung;
 • onderzoekende houding;
 • maatwerk

Het 4OLS opleidingsprogramma

 • Werkplekleren op school.
 • Gezamenlijk programma op 4OLS-niveau (op wisselende 4OLS-locaties):
  • werkbijeenkomsten;
  • intervisie

Voor studenten

Binnen 4OLS werken de scholen en lerarenopleidingen nauw samen om jou en je medestudenten op te leiden tot start- en stadsbekwaam docent. Binnen 4OLS leer je om les te geven in een vernieuwende omgeving en draag je bij aan vernieuwing in onze scholen. Binnen 4OLS kun je kennis maken met verschillende typen scholen, van vmbo en lwoo tot gymnasium.