Een warm welkom op de website van het Zuid-West College, ook bekend als ‘het ZWC’!

Het ZWC in een notendop

Wij bieden kwalitatief, betekenisvol en gedifferentieerd onderwijs in een kleinschalige, warme leeromgeving. Wij, medewerkers en leerlingen, zien en (er)kennen elkaar. Samen gaan we voor een mooie, plezierige en rendabele schooltijd!

Het ZWC biedt alle leerwegen van het vmbo aan: basis (BL), kader (KL) en theoretische leerweg (TL/mavo). Bij alle leerwegen is lwoo mogelijk. Wij dagen onze leerlingen uit om op hun hoogst haalbare niveau het diploma te behalen. Leerlingen kunnen bij ons opstromen naar een hoger niveau, zelfs havo is mogelijk. Het ZWC biedt uitdagend onderwijs én perspectief!

In de onderbouw bieden we vier typen klassen aan:

  • KompasKlas (voor basis lwoo)
  • KoersKlas basis/kader
  • KoersKlas kader/mavo
  • KoersKlas mavo/havo

In alle klassen worden de schoolvakken los aangeboden, zoals geschiedenis, biologie, economie, etc. In de KoersKlassen krijgen onze leerlingen les op twee niveaus.

Het Zuid-West College biedt hiernaast ook een uitdagend traject aan voor leerlingen met een basis lwoo-advies: de Kompasklas. De Kompasklas heeft een eigen lokaal, een vast klein docententeam en veel contact met de mentor, hierdoor kunnen we de leerresultaten van de leerlingen goed in de gaten houden.

Ook maken leerlingen in klas 1 en 2 van alle niveaus kennis met de profielen van de bovenbouw d.m.v. beroeps- en keuzemodules op ons leerplein. De volgende profielen zijn mogelijk op het ZWC:

  • Zorg en welzijn
  • Economie en ondernemen
  • Dienstverlening en producten: ICT
  • Dienstverlening en producten: sport en veiligheid

Onder de tab ‘onderwijs’ is meer informatie te vinden over onze klassen, profielen en andere activiteiten, die ervoor zorgen dat onze leerlingen het beste uit zichzelf halen, als leerling én als persoon!