Onze missie

Wij, medewerkers van het ZWC, hebben een doel, een missie:
Iedere leerling met gerichte aandacht uitdagen om op zijn of haar niveau het beste uit zichzelf te halen als leerling én als persoon.

Onze belofte daarbij is:
Gaan voor jóúw perspectief!

De manier waarop we deze missie en onze belofte waar maken, staat omschreven in onze missie, opgebouwd uit onze kernwaarden:

Missie

 

Warm
Op het Zuid-West College laten wij onze leerlingen zelf ontdekken wie ze zijn, wat ze kunnen en wat ze willen om met een goede uitrusting, zelfstandig deel uit te maken van de samenleving. Dit bieden wij aan in een warme, kleinschalige leeromgeving. Wij bieden persoonlijke aandacht voor zowel de leerling als de persoon daarachter.

Gedreven
Wij hebben zicht op de leerlingen, zowel op cognitief als sociaal-emotioneel gebied. Onze leerlingen maken deel uit van dit proces; zij weten hun do’s & don’ts. Met onderbouwde middelen bewaken wij samen de voortgang van het leerproces. We bieden verschillende werkvormen aan om rekening te houden met de verschillen in leren, hierdoor kan iedere leerling op maat bediend worden. Er is ruimte voor uitgebreide ondersteuning, verdieping en talentontwikkeling. Wij zijn gedreven om iedere leerling met een passend diploma het ZWC te laten verlaten.

Plezier
Ons voornaamste doel is om samen met onze leerlingen een mooie, plezierige en rendabele schooltijd te hebben. De kennis en vaardigheden worden daarom betekenisvol aangeboden in een vakoverstijgende, moderne samenwerking en door simulatie. Door leerlingen in een op waarheid beruste omgeving zelf te laten ervaren waar ze de geleerde stof voor in kunnen zetten en door positieve feedback te geven, wordt leren een combinatie van nuttig en leuk. Buitenschoolse activiteiten dragen bij aan de algemene, sportieve, creatieve en muzikale ontwikkeling van onze leerlingen.

Loyaal
Onze leerlingen en medewerkers zijn loyaal; aan elkaar, aan de school én aan de samenleving. Wij zijn wereldburgers en zetten ons in om de wereld een mooie, schone en veilige plek te laten zijn voor iedereen, door middel van participatie aan projecten, samenwerking met externe partijen en onze omgang met elkaar.

Duidelijk
Op het ZWC zijn we duidelijk en open naar elkaar; medewerkers, leerlingen, ouder(s), verzorger(s) en externen. We communiceren over het hoe en waarom bij alles wat we doen. We staan voor ‘afspraak is afspraak’. Onze werkwijzen zijn bij alle betrokkenen bekend en zijn de basis van een goede samenwerking om een succesvolle toekomst tegemoet te gaan.